Darbo laikas: Pirmadieniais - penktadieniais: 10:00 - 19:00

Nuotolinė sutartis

Pagrindinis  —   Pristatymas   —  Nuotolinė sutartis

Nuotolinė sutartis

Nuotolinė sutartis

Naudojimosi GPRO.LT taisyklės
Perkant prekes interneto parduotuvėje, Jūs turite sudaryti su pardavėju Nuotolinę sutartį, todėl prašome susipažinti su jos nuostatomis, kurios taikomos sandorio dalyviams. Sutartis laikoma sudaryta tada, kai užbaigdami pirkimo procesą nurodote, kad su jomis sutinkate. Jei nesutinkate su Nuotolinės sutarties nuostatomis, galite pateikti užsakymą be apmokėjimo ir susisiekti su mumis dėl asmeninės sutarties.
 
1. Sutartyje naudojamos sąvokos
 
Atsisakymo forma – tam tikro pavyzdžio forma, kurią užpildydamas ir pateikdamas pardavėjui pirkėjas gali pasinaudoti atsisakymo teise.
Išankstinio mokėjimo sąskaita – pardavėjo parengtas ir pirkėjo el. pašto adresu siunčiamas dokumentas, patvirtinantis užsakymą iki mokėjimo atlikimo.
Nuotolinė sutartis – pardavėjo ir pirkėjo sudaryta prekių pirkimo interneto parduotuvėje sutartis, kurioje nustatytos šalių teisės, pareigos ir atsakomybė.
Interneto parduotuvė – pardavėjo palaikoma svetainė su interneto parduotuve www.gpro.lt.
Klientas – užsiregistravęs pirkėjas, pateikęs savo duomenis pardavėjui, užpildydamas interneto parduotuvės registracijos formą.
Taisyklės – naudojimosi interneto parduotuve taisyklės.
Užsakymas – interneto parduotuvėje pateiktas prekių užsakymas, į kurį įtrauktos visos prekės, kurias pirkėjas nori pirkti iš pardavėjo, pagal užsakymą pardavėjas išsiunčia pirkėjui išankstinę sąskaitą ir (arba) užsakymo patvirtinimą pirkėjui.
Pardavėjas – SIA „Infinitas“, reg. Nr. 40103330966. Adresas:  Jaunmoku g. 26, Ryga LV-1046, Latvija, el. pašto adresas: info@gpspro.lv, telefonas: (+371) 27057057
Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kurio vardu veikia jo atstovas, įsigyjantis prekes, jas užsakydamas arba pirkdamas.
Pirkimas – užsakymo, apimančio visas prekes, kurias pirkėjas nori pirkti iš pardavėjo ir kurios yra nurodytos viename užsakyme, apmokėjimas.
Prekė – gaminys, kurį siūloma įsigyti.
 
2. Nuotolinė sutartis
 
2.1. Nuotolinė sutartis sudaroma (įsigalioja) tuo momentu, kai pirkėjas atlieka pirkimą (apmoka užsakymą) interneto parduotuvėje arba mokėjimas už užsakymą atliekamas, naudojantis el. paštu gautais duomenimis, ir įskaitomas pardavėjo banko sąskaitoje.
2.2. Pirkėjui perkant interneto parduotuvėje, naudojama tuo metu galiojanti Nuotolinės sutarties versija ir taikomos sutarties nuostatos, kurios galiojo prekių užsakymo metu, todėl pirkėjas privalo susipažinti su šiomis nuostatomis kiekvieną kartą pateikdamas užsakymą. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Nuotolinės sutarties nuostatas, jas atnaujinti ir papildyti.
 
3. Registracija
 
3.1. Pirkėjas pirkimą interneto parduotuvėje gali atlikti užsiregistravęs arba neužsiregistravęs.
3.2. Pardavėjas pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis privatumo politika. Atidžiai ją perskaitykite, privatumo politikos nuostatos turi būti suprantamos ir priimtinos. https://gpro.lt/site/content/lt/308/Privatumo-politika.html
3.3. Pirkėjas yra atsakingas už tai, kad visi jo pateikti duomenys būtų teisingi ir išsamūs.
3.4. Pardavėjas neatsako už pirkėjo patirtus nuostolius, jeigu pirkėjas pateikė neteisingus arba neišsamius duomenis, taip pat jeigu negavo pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiųsto užsakymo patvirtinimo arba mokėjimo duomenų.
 
3.5. Registruotis galima pradėjus mokėjimo procesą arba skyrelyje „Registruotis“.
3.6. Registruojantis reikia užpildyti registracijos formą, nurodant šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir prekės pristatymo adresą. Pasirinkite naudotojo vardą ir slaptažodį. Registracijos formoje pateikta informacija yra saugoma ir bus naudojama pirkėjo būsimiems pirkimams.
3.7. Pasikeitus kliento duomenims, klientas privalo juos atnaujinti prieš pirkimą arba užsakymo pateikimą.
3.8. Jeigu klientas praranda arba užmiršta savo prisijungimo prie interneto parduotuvės duomenis, slaptažodį galima atkurti naudojantis parinktimi „Atkurti slaptažodį“.
3.9. Klientas atsako už savo prisijungimo duomenų (naudotojo vardo, slaptažodžio) išsaugojimą, taip pat už bet kokią interneto parduotuvėje atliktą veiklą, prisijungus su kliento duomenimis.
3.10. Klientas bet kuriuo metu gali pakeisti arba papildyti savo duomenis.
3.11. Neregistruotas naudotojas turi iš naujo įvesti duomenis, atlikdamas kiekvieną pirkimą.
 
4. Prekių kainos
 
4.1. Kainos nurodytos Eur, kartu su PVM. Prekių pristatymo mokestis į prekės kainą neįtrauktas.
4.2. Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo interneto parduotuvėje keisti prekių kainas. Pasikeitus kainai, prekė pirkėjui parduodama už tą kainą, kuri buvo pirkimo ar užsakymo metu.
 
5. Užsakymo ir pirkimo atlikimas, mokėjimo tvarka ir terminai
 
5.1. Pirkėjas, užsakydamas prekę, pasirenka ją kataloge, „įdeda į krepšelį“.
5.2. Skyrelyje „Krepšelis“ galima peržiūrėti pasirinktas prekes, keisti jų kiekį, išimti atskiras prekes, pasinaudoti nuolaidos kuponu, pasirinkti pristatymo būdą, pakeisti pristatymo adresą.
5.3. Tada, kai visos norimos prekės įdedamos į „Krepšelį“, galima atlikti mokėjimą.
5.4. Pirkėjas už prekes sumoka atlikdamas išankstinį mokėjimą banko pavedimu, įvesdamas pardavėjo elektroniniu būdu atsiųstus mokėjimo duomenis, naudodamasis interneto banku arba kredito kortele, arba sumokėdamas grynaisiais pinigais, gavęs prekę.
5.5. Pirkėjas privalo atlikti mokėjimą per 3 (tris) darbo dienas nuo mokėjimo duomenų gavimo, būtinai nurodydamas užsakymo arba sąskaitos numerį, jeigu to prašoma.
5.6. Užsakymas
5.6.1. Pateikiant užsakymą, už pasirinktas prekes neatsiskaitoma, jos rezervuojamos 3 (trims) darbo dienoms užsakymo dieną nurodyta kaina. Pirkėjui išsiunčiamas el. pranešimas dėl užsakymo.
5.6.2. Pardavėjas per 1 (vieną) darbo dieną susisiekia su pirkėju el. paštu ir sukonkretina pirkėjo pageidavimus, tokius kaip pristatymo, mokėjimo būdai, ir konkrečias detales.
5.6.3. Sudarius sandorį, pardavėjas siunčia pirkėjui mokėjimo duomenis ir nurodo prekės pavadinimą, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, mokestį už pristatymą, bendrą mokėtiną sumą, pirkėjo ir pardavėjo rekvizitus, pardavėjo banko sąskaitą, į kurią turi būti pervestas mokėjimas už pirkinį.
5.6.4. Po mokėjimo gavimo pardavėjas išsiunčia pirkėjui prekę.
5.6.5. Pasirinkus galimybę „Atsiimti prekę pas mus“, mokėti galima grynaisiais pinigais arba banko kortele prekės gavimo metu, gaunant sąskaitą faktūrą arba kasos čekį.
5.6.6. Užsakymą galite pateikti ir skambindami telefonu (+371) 27057057
arba naudodamiesi programėle „WhatsApp“ darbo dienomis nuo 09.00 iki 19.00 ir šeštadieniais nuo 10.00 iki 17.00. Nuotolinės sutarties nuostatos, jeigu tai įmanoma, taikomos ir užsakymams telefonu.
5.7. Pirkimas
5.7.1. Pirkimą gali atlikti tiek registruotas, tiek neregistruotas naudotojas:
5.7.2. Skyrelyje „Užsakyti prekę“ galima pakeisti pristatymo adresą, pasirinkti pristatymo būdą, pateikti specialius nurodymus, pavyzdžiui, dėl pristatymo, pasirinkti mokėjimo būdą.
5.7.3. Sėkmingai atlikus mokėjimą, pirkėjui el. paštu išsiunčiamas pirkimo patvirtinimas.
 
6. Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas už prekių pristatymą moka mokestį, išskyrus atvejus, kai užsakymo suma viršija 99,00 Eur (devyniasdešimt devyni eurai ir 00 euro centų), ir pristatoma prekė sveria ne daugiau kaip 30 kg.
6.2. Pristatymo būdai ir mokėjimas už pristatymą: https://gpro.lt/site/content/lt/287/Pristatymo-s%C4%85lygos.html
6.3. Jeigu vėluojama pristatyti prekes dėl nenumatytų, nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, pardavėjas susisiekia su pirkėju ir suderina pakeitimus.
6.4. Prekės gavimo faktą patvirtina:
6.4.1. Pirkinį pristatant kurjeriui – pirkėjo pasirašymas, kurjeriui perduodant pirkinį, naudojantis elektroniniu terminalu, arba kurjerio važtaraštyje. Jei pristatymo metu aptinkama pakuotės pažeidimų, gavėjas privalo kartu su kurjeriu apžiūrėti pakuotės turinį ir, jei ji pažeista, paprašyti kurjerio surašyti pranešimą apie pažeistą prekę. Gavėjas turi teisę pažeistą siuntą grąžinti kurjeriui arba pasilikti, jeigu ji pažeista nedaug.
6.4.2. Pirkimo vietoje pirkėjas, norėdamas atsiimti prekes, įveda ranka įrašytą kodą. Jeigu, išsiėmus siuntą iš paštomato, matomi pakuotės pažeidimai, siuntos gavėjas privalo nedelsdamas pateikti pretenziją, užpildydamas paštomato svetainėje esančią formą, ir susisiekti su pardavėju.
6.4.3. Pats atsiimdamas pirkinį, pirkėjas parodo užsakymo numerį arba mokėjimo duomenis (atsiųstus), o sumokėjęs gauna kvitą. Kvito originalo turėjimas patvirtina prekės gavimą.
6.5. Pirkėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkinio gavimo patikrinti prekių kiekį, kokybę ir sukomplektavimą. Jei pirkėjas pastebi prekių pažeidimus ar defektus, jis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo gavimo, atsiųsti aiškiai matomų pažeidimų nuotrauką (-as) ir problemos aprašymą per svetainėje esančią kontaktinę formą. Pardavėjas susisieks su pirkėju per 3 (tris) darbo dienas, kad aptartų situaciją. Pirkėjui per nurodytą laikotarpį nepareiškus pretenzijos pardavėjui, laikoma, kad prekių pakuotė yra tinkamos būklės, o kiekis, kokybė, asortimentas, priedai ir sukomplektavimas atitinka pirkimo sutarties sąlygas ir interneto parduotuvėje esantį prekių aprašymą.
6.6. Jei prekių neįmanoma pristatyti dėl pirkėjo kaltės arba nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (pvz., pirkėjas nurodė neteisingą pristatymo adresą, pirkėjas ar jo įgaliotas asmuo nerandamas nurodytu adresu, su pirkėju nepavyksta susisiekti nurodytu laiku, nurodytu adresu neįmanoma patekti ir t. t.) ir tiekėjas grąžina prekę, užmokestis už negautas prekes ir pristatymo išlaidos negrąžinamos. Prekė siunčiama pakartotinai, jeigu pirkėjas sumoka už prekės pakartotinį pristatymą. Pirkėjas yra atsakingas už adreso patikslinimą.
 
7. Atsisakymo teisė (pirkėjo). Prekių grąžinimas ir keitimas.
 
7.1. Pirkėjas gali pasinaudoti atsisakymo teise ir vienašališkai atsisakyti nuotolinės sutarties (prekių pirkimo interneto parduotuvėje) per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės gavimo.
7.2. Pirkėjas negali pasinaudoti atsisakymo teise, jeigu prekės buvo pagamintos pagal pirkėjo nurodymus, t. y. pritaikytos asmeninėms reikmėms arba pagamintos pagal asmeninį užsakymą.
7.3. Kad galėtų pasinaudoti sutarties atsisakymo teise, pirkėjas turi užpildyti ir pasirašyti sutarties atsisakymo formą, pateikti reikiamus duomenis ir išsiųsti ją pardavėjui.
7.4. Pirkėjas per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės gavimo turi prekę išsiųsti pardavėjui paštu toje pačioje pakuotėje, kurioje prekė buvo gauta.
7.5. Pardavėjas grąžina už prekę sumokėtą sumą per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės priėmimo atgal, pervesdamas ją į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą. Jei pirkėjas už prekę sumokėjo grynaisiais pinigais, pardavėjas grąžins pirkėjui šią sumą grynaisiais, išskyrus atvejį, kai pirkėjas atsisakymo formoje nurodė, kad pinigus galima grąžinti banko pavedimu.
7.6. Pirkėjas atsako už prekės kokybę ir saugų laikymą per laikotarpį iki nuotolinės sutarties atsisakymo. Pirkėjas atsako už bet kokį prekės vertės sumažėjimą, jeigu prekė buvo naudojama tokiu būdu, kuris nedera, reikalaujant laikytis sąžiningumo principo, įskaitant naudojimą kitu tikslu, o ne tam, kad būtų išsiaiškinta, kokios yra gaminio savybės arba veikimas. Pardavėjas turi teisę iš grąžinamos sumos išskaičiuoti prarastą prekės vertę.
7.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės ir nesutikti, kad pirkėjas pasinaudotų atsisakymo teise, taip pat negrąžinti pirkėjo už prekę sumokėtų pinigų tais atvejais, kurie nurodyti 2014 m. gegužės 20 d. Ministrų kabineto nuostatų Nr. 255 22 straipsnyje.
7.8. Grąžinama prekė turi būti nepažeista, nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos.
7.9. Jeigu pirkėjas pasinaudoja atsisakymo teise arba keičia prekę, atitinkančią pirkėjo užsakymą, pristatymo mokestis pirkėjui negrąžinamas.
 
8. Prekių kokybė ir galiojimo terminas
 
8.1. Prekių vaizdai interneto svetainėje yra informacinio pobūdžio. Juose matomų prekių forma ir kiti parametrai gali skirtis nuo realių prekių dydžio, formos ir spalvos.
8.2. Gaminio spalva nuotraukose gali skirtis nuo tikrosios spalvos. Taip gali būti dėl to, kad kai kurie monitoriai kitaip parodo spalvą, skiriasi fotoaparatų nustatymai, gali būti ir kitokių veiksnių.
 
9. Sutarties nuostatų neatitinkanti prekė
 
Pirkėjas prašymą dėl sutarties nuostatų neatitinkančios prekės grąžinimo pateikia pardavėjui laisva forma kartu su preke, nurodydamas savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir kontaktinę informaciją, taip pat aprašo, koks yra konkretus prekės netinkamumo požymis, ir prideda pirkimą patvirtinančių dokumentų kopijas bei kitus pareiškimą pagrindžiančius dokumentus (jeigu įmanoma). Pirkėjas siunčia prašymą pardavėjui el. pašto adresu info@gpspro. Prašymas išnagrinėjamas Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka ir per nustatytą laikotarpį.
 
10. Keitimasis informacija
 
Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia interneto parduotuvės skyrelyje „Kontaktai“ nurodytomis priemonėmis ir adresais.
 
11. Ginčų sprendimas
 
11.1. Ginčus su pirkėjais ne teismo tvarka sprendžia Vartotojų ginčų neteisminio nagrinėjimo komisija, adresas: Baznīcas g. 55, Ryga, Latvija, LV-1010
 
12. Baigiamosios nuostatos
 
12.1. Sutartims ir šalių santykiams, pagrįstiems jų nuostatomis, taikomi Latvijos Respublikos įstatymai, ir sutartys aiškinamos remiantis Latvijos Respublikos įstatymais.
12.2. Ginčai, kylantys dėl šių Taisyklių arba susiję su jomis, jų pažeidimu, galiojimu arba negaliojimu, galiausiai sprendžiami Latvijos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12.3. Taisyklės galioja nuo 2021 m. gruodžio 1 d.