Darbo laikas: Pirmadieniais - penktadieniais: 09.00 - 19.00

Grąžinimo politika

Pagrindinis  —   Pristatymas   —  Grąžinimo politika

Grąžinimo politika

NAUDOJIMOSI ATSISAKYMO TEISE TAISYKLĖS
Šios Naudojimosi atsisakymo teise taisyklės (toliau – Taisyklės) yra nustatytos ir galioja:
 
Pardavėjui – ribotos atsakomybės bendrovei „Infinitas“, reg. Nr. 40103330966, oficialus adresas: Jaunmoku g. 26, Ryga, LV-1046, ir
 
Pirkėjui – vartotojui (fiziniam asmeniui, įsigijusiam prekę su jo ūkine arba profesine veikla nesusijusiam tikslui), ir taikomos pardavėjo valdomoje svetainėje www.gpspro.lv (toliau – svetainė) įsigytoms prekėms (toliau – prekės).
 
Pirkėjas turi teisę pasinaudoti prekės atsisakymo teise per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo ir, nenurodydamas jokių priežasčių, grąžinti prekę, laikydamasis toliau aprašytų taisyklių:
 
1. Atsisakymo forma:
1.1. Jeigu nepraėjęs terminas, iki kurio pirkėjas turi teisę atsisakyti prekės, pirkėjas apie sprendimą jos atsisakyti informuoja pardavėją, užpildydamas atsisakymo formą arba siųsdamas pranešimą:
  • spausdintu formatu, adresu: Jaunmoku g. 26, Ryga, LV-1046, arba
  • elektroniniu formatu, el. pašto adresu: [email protected].
1.2. Termino laikomasi, jeigu pirkėjas išsiunčia pardavėjui minėtą formą arba pranešimą, kad pasinaudos atsisakymo teise, nepasibaigus pirmiau nurodytam laikotarpiui. Pirkėjas privalo įrodyti, kad atsisakymo forma buvo išsiųsta iki nustatyto termino.

2. Prekės grąžinimo terminas:
2.1. Pirkėjas turi išsiųsti arba perduoti prekę pardavėjui nedelsdamas, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po to, kai išsiunčia pardavėjui atsisakymo formą arba pranešimą, kad pasinaudos teise atsisakyti prekės.
 
3. Prekės grąžinimo būdai:
  • siunčiant į paštomatą, kurio adresas: Lielirbes g. 27, Ryga, PC „Spice“;
  • siunčiant paštu adresu: Jaunmoku g. 26, Ryga, LV-1046;
  • asmeniškai pateikiant parduotuvėje „GPSPRO“, Jaunmoku g. 26, Ryga.
4. Pirkėjas padengia tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.
 
5. Reikalavimai, taikomi grąžinamoms prekėms:
5.1. Siunčiama atgal prekė turi būti tokios pat būklės, kaip gauta.
5.2. Prekė ir jos pakuotė turi būti nepažeistos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, išskyrus pakavimo plėveles, kurių nenuėmus neįmanoma išpakuoti ir išbandyti (įjungti) prekės ir pan.), prekė turi būti nenaudota.
5.3. Prekė turi būti grąžinta taip pat sukomplektuota, kaip buvo, kai ji buvo gauta, turi būti pateiktas prekės įsigijimo dokumentas, grąžinta naudojimo instrukcija ir kt. prekės priedai. Prekių komplektas, susidedantis iš kelių prekių, turi būti grąžinamas pirminės sudėties, t. y. turi būti visos komplekte esančios prekės.

6. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, jeigu prekė buvo naudojama kitu tikslu, o ne tik tam, kad būtų patikrintas prekės pobūdis, savybės ir veikimas. Nustatęs prekės nusidėvėjimo požymių, pardavėjas apskaičiuoja padarytus nuostolius ir šių nuostolių sumą išskaičiuoja iš pirkėjui grąžinamos pinigų sumos, apie tai informuodamas pirkėją.
 
7. Negalima pasinaudoti atsisakymo teise, jeigu:
  • pirkėjas atplėšė garso arba vaizdo įrašų arba kompiuterio programinės įrangos pakuotę.

8. Pinigų grąžinimas:
8.1. Pardavėjas nedelsdamas, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo informacijos apie pirkėjo sprendimą atsisakyti sutarties gavimo dienos, grąžina pirkėjui sumą, sumokėtą už prekę, ir kompensuoja pirkėjo patirtas prekės grąžinimo išlaidas. Pardavėjas minėtą sumą grąžina pervesdamas į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą, iš kurios suma buvo pervesta mokant už prekę.
8.2. Jeigu pirkėjas panaudojo grąžinamos prekės pristatymo būdą, kuris nėra pigiausias pardavėjo pasiūlytas standartinis pristatymo būdas, pardavėjas grąžina pirkėjui tokią pristatymo išlaidų dalį, kokia yra siūlyto pristatymo kaina.
8.3. Pardavėjas turi teisę sulaikyti pirkėjo sumokėtos sumos grąžinimą iki tol, kol pardavėjas gaus prekes arba kol pirkėjas pateiks pardavėjui įrodymą, kad prekės buvo grąžintos, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.
 
9. Pardavėjo kontaktinė informacija:
10. Taisyklių galiojimas ir pakeitimai:
10.1. Atsisakymo teisė galioja tik tuo atveju, jeigu pirkėjas yra vartotojas – fizinis asmuo, nusipirkęs prekę asmeniniam naudojimui (ne ūkinei veiklai).
10.2. Taisyklės taikomos visoms prekėms, įsigytoms svetainėje.
10.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles iš anksto apie tai neinformavęs pirkėjo. Nauja Taisyklių redakcija galioja nuo to momento, kai pardavėjas ją paskelbia svetainėje.
10.4. Pirkėjas, prieš įsigydamas prekę, privalo susipažinti su galiojančiomis Taisyklėmis. Naudojimasis svetaine ir prekių pirkimas reiškia sutikimą su galiojančiomis Taisyklėmis.
10.5. Taisyklėse nenumatyti klausimai sprendžiami vadovaujantis šalies, kurioje registruotas pardavėjas, norminiais aktais.